Jubileusz

W audycji:

  • Jubileusz 15-lecia Lwowskiej Fali.
  • Wspomnienie inauguracji ze Szczepciem z 6 XII 2006 r.
  • Jak świętowaliśmy rocznicę we Lwowie. 
  • Trasą pomocy do Lwowa i Sambora. 
  • Wspomnienie o Nieobecnych.Lwowska Fala, audycja, która ocala od zapomnienia kresową tradycję i kulturę, lwowski humor i piosenkę, ale także prawdę o losach Polaków, tragicznie splecionych z wojną i okupacją na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej.


 

Lwowska Fala