Dziadzio i babcia

W audycji:

  • Mój dziadzio i babcia to byli ze Lwowa.
  • O potrzebie edukacji kresowej – wicemarszałek B. Białowąs i T. K. Kozłowski. 
  • Prof. St. S. Nicieja o Sobieskim i Korybucie Wiśniowieckim. 
  • Lwowski pomnik stanie w Katowicach! - A. Szteliga.Lwowska Fala, audycja, która ocala od zapomnienia kresową tradycję i kulturę, lwowski humor i piosenkę, ale także prawdę o losach Polaków, tragicznie splecionych z wojną i okupacją na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej.


 

Lwowska Fala