Rocznica wywózek

W audycji:

  • Rocznica sowieckich wywózek na Syberię – wspomnienia dzieci Sybiru. 
  • Prof. St. S. Nicieja – opowieść o Podbipięcie i obronie Zbaraża. 
  • Tońku i Szczepku o męskich balowych perypetiach w niegdysiejszym Lwowie.Lwowska Fala, audycja, która ocala od zapomnienia kresową tradycję i kulturę, lwowski humor i piosenkę, ale także prawdę o losach Polaków, tragicznie splecionych z wojną i okupacją na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej.


 

Lwowska Fala