Stosunek papieża Franciszka do wojny na Ukrainie

W wydziale teologicznym uniwersytetu śląskiego w Katowicach miało miejsce pierwsze z cyklu akademickich spotkań dotyczących ważnych spraw społecznych i Kościoła. Na początek Grono duchownych i świeckich naukowców zmierzyło się z bardzo aktualnym tematem - próby wyjaśnienia - stosunku papieża Franciszka do wojny na Ukrainie. Ks Arkadiusz Wuwer zaprosił przed mikrofon PRK uczestników dyskusji profesora Aleksandra Bańkę, ks prof. Jana Słomkę i prof. Damiana Guzka.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl

Ślady - magazyn religijny