Rekrutacja na kierunek lekarski w Częstochowie wkrótce się rozpocznie

Rekrutacja na kierunek lekarski w Częstochowie rozpocznie się po potwierdzeniu przez Ministerstwo Zdrowia limitu liczby studentów.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza planuje przyjęcie na pierwszy rok studiów 60 osób na studia stacjonarne i 30 na niestacjonarne. Po potwierdzeniu tego limitu rozpocznie się rekrutacja przypomina prof. Anna Wypych Gawrońska - rektor uczelni. 


 

Uruchomienie kierunku lekarskiego będzie wiązało się ze zmianami w strukturze Uczelni. Prawdopodobnie na wzór innych ośrodków akademickich wkrótce powstanie Collegium Medicum (na prawach Wydziału), które przejmie kierunek lekarski. Na razie nowe studia będą prowadzone przez Wydział Nauk o Zdrowiu - mówi jego dziekan Prof. Sławomir Letkiewicz. 


 

Uczelnia planuje budowę do końca 2024 roku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. Będzie stanowiło zaplecze dla studentów nowego kierunku, ale także innych kierunków z dziedziny nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk farmaceutycznych. 

Autor: Zdzisław Makles/pm/


Wiadomości regionalne