Kanalizacja sanitarna w gminie Chybie

fot. Andrzej Ochodek/Radio Katowice

Jedna z największych inwestycji w gminie Chybie, czyli budowa kanalizacji sanitarnej, praktycznie dobiegła końca.

Za 50 mln zł, wykonano ponad 48 kilometrów nowej sieci kanalizacji sanitarnej. W tej chwili trwają jeszcze prace na terenie oczyszczalni ścieków, zaznacza zastępca wójta - Grzegorz Dulęba. 


 

W ramach projektu pod nazwą "Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska", zamontowano także ponad 200 pompowni przydomowych. Budowę dofinansowanego z funduszy unijnych oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Autor: Andrzej Ochodek/pm/


Wiadomości regionalne