Kolejny Grób Weterana oznaczony

fot. Krzysztof Słabikowski/Radio Katowice

Na częstochowskim cmentarzu św. Rocha oznaczono jedną z mogił tablicą "Grób Weterana". 

Spoczywa w nim Romana Zdziarska-Rewska, urodzona w Hrubieszowie Lubelskim harcerka i uczestniczka Powstania Warszawskiego. Niedawno jej grób został przeznaczony do likwidacji, jednak dzięki Fundacji Wolności i Rozwoju Społecznego z Częstochowy zebrano środki na jego ochronę. Następnie organizacja wystąpiła do IPN-u o oznaczenie grobu. 

— Biografia Romany Zdziarskiej-Rawskiej nie jest w pełni znana — mówi Łukasz Noszczyński, wiceprezes Fundacji Wolności i Rozwoju.


— Tabliczki "Grób Weterana" trafiają na mogiły bohaterów walk o wolność kraju od 2019 roku — mówi Andrzej Sznajder, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.


W całym województwie śląskim oznaczono w ten sposób kilkadziesiąt nagrobków. 

Autor:  Krzysztof Słabikowski /rs/


Wiadomości regionalne