Nowy rok szkolny w powiedzie żywieckim

fot. Jarosław Krajewski/Radio Katowice

Władze powiatu żywieckiego poinformowały, że szkoły średnie w regionie są przygotowane do rozpoczęcia nowego roku nauki. W tym sezonie przyjęto do pierwszych klas ponad 1900 osób, które będą się kształcić w 60 oddziałach pierwszych klas szkół publicznych prowadzonych przez samorząd.

Nowością jest szkoła branżowa otwarta w ramach pilotażu we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej w zespole w Moszczanicy - poinformował wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk:


Kolejna nowość na tutejszym rynku edukacyjnym, to szkoła branżowa drugiego stopnia w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych, gdzie kształceni będą technicy technologii drewna oraz technicy usług fryzjerskich.

Szkoły prowadzone przez powiat przyjęły w tym roku 90% absolwentów z żywieckich podstawówek.

Autor: Jarosław Krajewski /mf/


Wiadomości regionalne