Przy Teatrze Śląskim dyskutowano o zdrowiu psychicznym

fot. Michał Przypadło/Radio Katowice

Przy Teatrze Śląskim w Katowicach dyskutowano dzisiaj o zdrowiu psychicznym.

— Edukujemy w zakresie zdrowia psychicznego i zwiększamy świadomość ludzi — mówiła asystent zdrowienia i psychoedukator Krystyna Matyjasek.


Zdrowie Psychiczne to między innymi zdolność do rozwoju i samorealizacji. Kondycja psychiczna wpływa znacząco na sposób myślenia, odczuwania i działania.

— Trzeba nadać sobie prawo do budowania własnego dobrostanu — podkreślała podczas przemówienia do mieszkańców regionu specjalistka psychologii klinicznej Ewa Jędrychowska-Płonka.


Problemy natury psychicznej ma coraz więcej osób na świecie. Dzień zdrowia psychicznego To także walka ze stygmatyzacją, szeroka edukacja i pomoc potrzebującym.


Autor: Michał Przypadło /pg/


Wiadomości regionalne