Pamięci arcybiskupa Cieplaka. Uroczyste odsłonięcie tablicy

fot. Wojciech Pacula/Radio Katowice

W bazylice Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą, urodzonemu właśnie w Dąbrowie, Słudze Bożemu arcybiskupowi Janowi Cieplakowi. 

Kapłan ten w pierwszych latach Rosji Sowieckiej, jako sufragan największej katolickiej diecezji mohylewskiej, bronił wierzących, nie tylko katolików, przed represjami ze strony bolszewików. Dla uczestniczącego w uroczystościach w Dąbrowie Górniczej dyrektora Oddziału IPN w Katowicach doktora Andrzeja Sznajdera, bohater upamiętniony tablicą zadaje kłam stereotypowej tezie o "Czerwonym Zagłębiu".


Inicjatorem ufundowania tablicy poświęconej arcybiskupowi Cieplakowi jest między innymi zagłębiowskie środowisko Rycerzy Kolumba. O wzorcu osobowym takiego bohatera, zwłaszcza dla młodego pokolenia, mówi Piotr Kiełtyka z sosnowieckiej Rady tej katolickiej organizacji.


W uroczystościach uczestniczyli także przedstawiciele władz samorządowych Dąbrowy Górniczej i Sosnowca. 

Autor: Wojciech Pacula /rs/


Wiadomości regionalne