Jak będą wyglądały przyszłoroczne wybory?

Do wyborów jednak mimo wszystko jeszcze daleko, ale już teraz stały się ważnym tematem. Między innymi dlatego, że wybory parlamentarne i wybory samorządowe musiałyby się odbyć mniej więcej w tym samym czasie. Pojawił się więc pomysł, aby wybory samorządowe odbyły się nieco później, czyli wiosną. Drugim ważnym tematem związanym z wyborami jest kwestia liczenia głosów, czyli takich zmian w prawie, aby to liczenie odbywało się w sposób transparentny.


Wiadomości regionalne