Radio Katowice
Radio Katowice / Każdemu damy radę - magazyn poradniczy
Ekspert radzi: Umowa uaktywniająca
09.12.2022
16:40:00

Czym jest umowa uaktywniająca? Kto może zostać nianią na mocy tej umowy? Czy mając trójkę dzieci można zatrudnić trzy nianie? Kto może skorzystać z opieki niani zatrudnionej na takiej umowie? – radzi Beata Kopczyńska, śląski regionalny rzecznik ZUS.

Umowa uaktywniająca,  jest podobna trochę do umowy zlecenia. W takiej umowie muszą być zawarte:  strony, cel i przedmiot umowy, liczba dzieci, którymi niania będzie się opiekować,

zakres i okres jej obowiązywania. Rodzice zatrudniający nianię na podstawie umowy uaktywniającej określają wysokość wynagrodzenia, które będzie pobierała niania. Jeżeli to wynagrodzenie nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia (do końca grudnia jest to 3010 zł), czyli 1503 zł, to wówczas składki na ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne), są płacone z budżetu państwa. Jeżeli niania zachoruje i wyrazi chęć żeby rodzice zgłosili ją do ubezpieczenia chorobowego, to może korzystać z takiego ubezpieczenia chorobowego, i tak jak w przypadku pracowników czy zleceniobiorców, tę składkę płaci niania ze swojej pensji a płatnikiem składek jest tutaj rodzic. 

Nianią może zostać każda osoba, która ukończyła 18. rok życia i nie jest rodzicem dziecka ani nie stanowi dla niego zawodowej rodziny zastępczej. Jeżeli na przykład babcia będzie miała ochotę zajmować się swoim wnukiem i rodzice zawrą z babcią umowę uaktywniającą, to jak najbardziej może być taką nianią, w ramach tej umowy. Może nią być także siostra czy brat, pod warunkiem że ma ukończone 18. lat. Jeżeli rodzice zatrudnią osobę, która jest na emeryturze, i za tę osobę będą odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, w tym emerytalne, to taką składkę można później doliczyć do kolejnego przeliczenia emerytury, więc jest to bardzo opłacalne. 

Nianię, w ramach umowy uaktywniającej, można zatrudnić do dziecka powyżej 20. tygodnia życia do 3. roku życia (jeżeli ten trzeci rok życia dziecko kończy w danym roku szkolnym),  bądź do 4 roku życia, jeżeli nie ma możliwości przyjęcia tego dziecka wcześniej do przedszkola. Taką umowę uaktywniającą mogą podpisać rodzice, którzy sami są ubezpieczeni, czyli są zatrudnieni na umowę o pracę, albo wykonują umowę zlecenie, bądź inną umowę agencyjną, prowadzą działalność gospodarczą albo są rolnikami. To nie może być osoba, która jest osobą bezrobotną. To ma być wsparcie dla rodziców, którzy są zatrudnieni, odprowadzają składki na ubezpieczenia społeczne i na ten czas, kiedy nie mogą się zająć swoim dzieckiem, mogą skorzystać z opieki niani w ramach umowy uaktywniającej. W ten sposób budżet państwa im rekompensuje składki ubezpieczenia za nianie.

Rodzice stając się płatnikiem składek ma obowiązki. Niezależnie czy składki są finansowe z budżetu państwa czy będzie je musiał dopłacić ponieważ pensja niani jest wyższa, po podpisaniu takiej umowy i po rozpoczęciu pracy niani, do 7 dni musi zgłosić siebie, jako płatnika składek, a nianię, jako osobę ubezpieczoną, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zdarzają się pytania o to, czy gdy rodzina ma trójkę dzieci, nianię może zatrudnić do każdego dziecka? Nie. Jedna niania jest na rodzinę. Niezależnie czy ma się jedno dziecko, dwoje, czy troje, w ramach umowy uaktywniającej, żeby budżet państwa finansował składki na ubezpieczenia społeczne, przysługuje jedna niania.

Jeśli dojdzie do zakończenia współpracy z nianią należy to zgłosić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Umowa musi być formalnie rozwiązana. Ten fakt musimy również zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od zakończenia umowy, płatnik tej umowy, czyli rodzic ma na to 7 dni.

Od 1 stycznia wchodzi nowy obowiązek, czyli posiadania własnego profilu na portalu prowadzonym przez ZUS. Obowiązek dotyczy płatników składek. Płatnikiem składek za nianię jest rodzic, więc musi on posiadać taki profil na platformie usług elektronicznych. Na ten profil będzie przychodziła bardzo ważna korespondencja do płatnika, więc jeżeli rodzic nie będzie miał takiego profilu nie uzyska istotnych informacji, które ZUS wysyła do przedsiębiorcy czy też płatnika.

Autorzy: Józef Wycisk, Marlena Barasińska /mf/Radio Katowice / Audycje / Każdemu damy radę - magazyn poradniczy
Każdemu damy radę - magazyn poradniczy
 
 
 
 


Każdemu damy radę to program, w którym specjaliści z różnych dziedzin podpowiadają, jak rozwiązywać problemy związane z przepisami, pracą, domem i rodziną.

Jakie mamy prawa i jakie obowiązki? Jak dbać o zdrowie i bezpieczeństwo najbliższych? Jak rozsądnie wydawać pieniądze i nie dać się oszukać? Jak dbać o samochód, ogródek i domowe zwierzęta?

Proste i przystępne odpowiedzi na te i inne pytania w Polskim Radiu Katowice.

Można także do nas pisać: damyrade@radio.katowice.pl.

Zobacz także Każdemu damy radę - magazyn poradniczy

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA