Radio Katowice
Radio Katowice / Wiadomości regionalne
Zmarł Zenon Pigoń – b. poseł i działacz śląsko-dąbrowskiej Solidarności
13.01.2023
14:41:00

fot. IPN Katowice

W wieku 83 lat zmarł Zenon Pigoń, działacz śląsko-dąbrowskiej Solidarności, założyciel i pierwszy redaktor naczelny podziemnego „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”. Po upadku komunizmu był posłem na Sejm.

Informację o śmierci b. parlamentarzysty i związkowca przekazali przedstawiciele katowickiego oddziału IPN. Jak podali, Zenon Pigoń zmarł w piątek w Bytomiu.

Zenon Pigoń, urodził się 29 czerwca 1940 r. w Radziwiłłowie na Wołyniu. Był absolwentem Studium Nauczycielskiego w Częstochowie i Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Od 1962 r. był nauczycielem w Zasadniczej Szkole Górniczej kopalni Bobrek w Bytomiu, następnie m.in. w szkole górniczej kopalni Powstańców Śląskich. W latach 1976–1980 był członkiem PZPR.

Od września 1980 do 1992 r. działał w NSZZ „Solidarność”. Był przewodniczącym Komisji Okręgowej „S” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Bytomskiej. Od czerwca do grudnia 1981 r. był współredaktorem niezależnego pisma „Dążenia”, w marcu 1981 r. został redaktorem naczelnym miesięcznika „Konkretnie”. Był członkiem Krajowej Rady Sekcji Oświaty i Wychowania, wiceprzewodniczącym Sekcji Regionalnej OiW.

Po wprowadzeniu stanu wojennego, 22 grudnia 1981 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, w styczniu 1982 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach, a kilka tygodni później został skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata; 18 kwietnia 1982 r. w wyniku rewizji prokuratorskiej Sąd Najwyższy nakazał odwieszenie wykonania kary.

Od kwietnia do czerwca 1982 r. Pigoń ukrywał się w Warszawie. W czerwcu wykonywanie kary odroczono ze względu na stan zdrowia. Został zwolniony z pracy. W latach 1982-83 był redaktorem naczelnym podziemnego „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”. Wiosną 1983 r. został zatrzymany i przewieziony do aresztu w Katowicach. Tym razem zwolniono go po 48 godzinach. Od 1984 do 1989 r. prowadził własną działalność gospodarczą.

W latach 1989-91 Pigoń był posłem, wybranym z listy Komitetu Obywatelskiego. W 1992 r. został pełnomocnikiem burmistrza Tarnowskich Gór ds. oświaty, w tarnogórskim magistracie był naczelnikiem Wydziału Edukacji, a później Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego.

Od 1992 r. był członkiem Partii Chrześcijańskich Demokratów, a następnie Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów. Działał w Stowarzyszeniu Obywatelski Klub Parlamentarny i Stowarzyszeniu Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Od 2003 r. był na emeryturze.

Pigoń był autorem wydanej w 2014 r. książki pt. „To był Głos… Wspomnienia”. Za swoją działalność został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

/PAP/


Zobacz także Wiadomości regionalne

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA