Drzwi otwarte w wodociągach

Częstochowskie wodociągi włączyły się w obchody Światowego Tygodnia Wody. Otworzyły drzwi i zapraszają do zwiedzania najstarszego ujęcia wody Wierzchowisko.

Ujęcie to eksploatowane jest od 1928 roku. Jak podkreśla Marcin Folwaczny z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie, akcja ma umożliwić wszystkim zwiedzającym poznanie kolebki częstochowskich wodociągów oraz przybliżyć proces uzdatniania wody.


W Wierzchowisku działa stacja usuwania azotanów na drodze biologicznej denitryfikacji. Jest to jedyna w Polsce stacja, gdzie stosuje się taką metodę. Najstarsze ujęcie wody dla Częstochowy można zwiedzać do 6 września. Dziś bezpłatny transport zapewniają wodociągi. Busy sprzed siedziby przedsiębiorstwa przy ul. Knauera odjeżdżają o 12:40, 14:40 i 16:40.

Autor: Izabela Czerczr