Bakterie Coli w wodzie

Prawie 3 tysiące odbiorców w gminie Przyrów nie może korzystać z bieżącej wody, ponieważ wykryto w niej bakterię Coli.

Zakaz używania wody do celów spożywczych wprowadzony przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie dotyczy gospodarstw korzystających z wodociągu Przyrów w miejscowościach: Stanisławów, Zarębice, Aleksandrówka, Przyrów, Staropole, Wiercica, Zalesice oraz Bolesławów.

Spożywanie wody może powodować poważne problemy zdrowotne, przestrzega Dariusz Nowicki, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie.


Do tych miejscowości świeża woda dostarczana jest beczkowozem. Woda w sieci wodociągowej jest intensywnie chlorowana. Jej jakość na bieżąco sprawdza sanepid.

Autor: Krzysztof Słabikowski