Likwidują uprawnienia dla byłych górników

Kompania Węglowa zlikwidowała uprawnienia emerytów, rencistów do bezpłatnego węgla od nowego roku.

Jak informuje spółka w komunikacie, podjęcie Uchwały o zaprzestaniu wypłat tzw. deputatów węglowych było podyktowane trudną sytuacją ekonomiczno-finansową spółki.

Jak wyjaśnia dyrektor biura komunikacji spółki, Tomasz Zięba decyzja taka była nieuchronna.


Zięba dodaje, że na decyzji tej nie ucierpią jednak wdowy po górnikach, którzy zginęli w kopalniach i ich dzieci.


— Alternatywą była utrata kapitałów własnych i złożenie wniosku o upadłość. Zarząd temu zapobiegł — powiedział Mirosław Taras

— Uzyskaliśmy stabilizację finansową firmy i utrzymaliśmy miejsca pracy dla 47 tysięcy ludzi — dodał prezes.

Dla wielu osób deputat to dodatkowy zastrzyk gotówki, tak jak dla pana Sławka i jego rodziny.


Kompania Węglowa S.A. podkreśla, że wraz z pozostałymi spółkami wydobywczymi wystąpiła do rządu z wnioskiem o przejęcie przez Skarb Państwa finansowania tego świadczenia dla uprawnionych. Do otrzymywania deputatu uprawnionych było około 160 tysięcy osób.

Autor: Łukasz Kałuża, Monika Krasińska