Wujek w IPN

Akta sprawy sądowej dotyczącej pacyfikacji kopalni „Wujek” i „Manifest Lipcowy” w grudniu 1981 r. trafiły do archiwum katowickiego IPN-u.

Jak informuje Monika Kobylańska z Instytutu, to ponad sto tomów akt głównych oraz kilkadziesiąt tomów załączników i dowodów rzeczowych. Wśród nich są m.in. materiały Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach, która prowadziła śledztwo w sprawie poległych i rannych górników podczas pacyfikacji kopalń. Dokumenty te będą udostępniane osobom represjonowanym, naukowcom czy dziennikarzom. Prawomocny wyrok, skazujący byłych milicjantów z plutonu specjalnego ZOMO za strzelanie do górników na karę od 3,5 do 6 lat więzienia, zapadł dopiero w czerwcu 2008 roku. W kopalni Wujek w grudniu 1981 roku zginęło 9 górników.

Autor: Łukasz Kałuża