70 lat po Tragedii Górnośląskiej

70 lat temu sowieckie represje dotknęły tysiące Ślązaków, wielu z nich wywieziono na Wschód.

Symbolem represji w latach 1945-1946 jest obóz w Świętochłowicach-Zgodzie, gdzie trafiali mieszkańcy regionu. 2015 rok Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił "Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Śląskiej 1945". Dziś w Zabrzu, w Muzeum Górnictwa Węglowego, zaplanowano konferencję naukową pod hasłem "WOKÓŁ TRAGEDII ŚLĄSKIEJ 1945". Po wkroczeniu Armii Czerwonej na Śląsk w 1945 roku rozpoczęła się prowadzona na szerokę skalę akcja represyjna wobec Ślązaków. Oznaczała ona aresztowania, egzekucje oraz wywózki na Sybir i do kopalń Donbasu. Szacuje się, że na Wschód wywieziono blisko 100 tysięcy osób. Część z nich nigdy nie powróciła do Polski.

Autor: Łukasz Kwasny