Kwesty na cmentarzach

Dniu Wszystkich Świętych towarzyszą w całej Polsce kwesty na rzecz ratowania cmentarzy oraz pomocy dla najuboższych Polaków.

Jak co roku w Bytomiu prowadzone są zbiórki pieniędzy na odbudowę najstarszej nekropolii w mieście. Na cmentarzu Mater Dolorosa przy ul. Piekarskiej od dwóch lat zbierane są datki na wybrukowanie alejek prowadzących do zabytkowych nagrobków.

— Wiele udało się zrobić z pozyskanych środków, ale jeszcze dużo pracy przed nami  — mówi Elżbieta Respondek, kwestująca w imieniu parafii pw. Świętej Trójcy w Bytomiu.


Cmentarz Mater Dolorosa powstał w XVII wieku. Poświęcony został w 1866 roku. Jest on najważniejszą nekropolią Bytomia, zarówno pod względem historycznym, jak i wartości zabytkowej. Do rejestru zabytków został wpisany w 1987 roku.

Kwesty odbywają się także na cmentarzach przy ul. Kraszewskiego i Powstańców Śląskich. Tam datki zbierane są na pomoc Polakom zza wschodniej granicy.

— Pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby najbiedniejszych mieszkańców Kresów, wspomożemy także potrzebujących Ślązaków — mówi Danuta Skalska, prezes bytomskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa.


Kwesty na cmentarzach w Bytomiu będą prowadzone do godz. 16:00.

Na 19 rudzkich nekropoliach po raz kolejny 1 listopada jest okazją do ratowania zabytków cmentarnych i wsparcia budowy hospicjum stacjonarnego w Rudzie Śląskiej. Członkowie Towarzystwa Miłośników Orzegowa i młodzież tradycyjnie już przeprowadzają kwestę. Akcja zbierania datków na budowę hospicjum stacjonarnego w mieście organizowana jest od kilku lat. Podczas zeszłorocznej zbiórki udało się zgromadzić prawie 43 tysiące złotych. Również w tym roku na większości rudzkich cmentarzy prawie 200 młodych ludzi w żółtych koszulkach będzie zbierało datki na budowę. Kwesta na rzecz budowy hospicjum prowadzona będzie na 16 nekropoliach. Towarzystwo Miłośników Orzegowa będzie przeprowadzać kwestę na rzecz ratowania zabytków starego cmentarza w Orzegowie. Członkowie Towarzystwa już o 8:00 pojawili się na obu częściach cmentarza komunalnego oraz na starym cmentarzu parafialnym. Nieczynny cmentarz parafialny przy ulicy Orzegowskiej, datowany na 1894 rok, uważany jest za jeden z najstarszych rudzkich cmentarzy. Znajduje się na nim grób powstańca Konstantego Latki z 1863 roku oraz mogiły powstańców z lat 1919-1921.

Od 21 lat kilkadziesiąt osób staje z puszkami na cieszyńskim Cmentarzu Komunalnym i od rana do wieczora proszą o datki. Kwestują radni, samorządowcy, przedstawiciele stowarzyszeń, pracownicy kultury i harcerze. Dzięki ich pracy udało się zebrać ponad 130 tysięcy złotych na ratowanie najcenniejszych zabytków nekropolii. Dotąd blasku nabrała m.in. Aleja Zasłużonych, groby legionistów, czy też pomniki na grobach działaczy narodowych Tadeusza Regera i Hilarego Filasiewicza. Kwestujący podkreślają, że cieszyniacy zawsze ich wspomagali.


Na cieszyńskim cmentarzu są groby m.in. Gustawa Morcinka, Karola Miarki i Józefa Londzina – ludzi, którzy zasłużyli się nie tylko dla Cieszyna, ale często dla całego Górnego Śląska, a nawet kraju. Wolontariuszy, można spotkać przy bramie głównej oraz przy wejściach od strony ulicy Katowickiej do godziny 18:00. 

W Żywcu po raz pierwszy zorganizowano kwestę na zabytkowym cmentarzu przy kościele św. Marka, gdzie spoczywają zasłużeni dla historii miasta z przełomu XIX i XX w.

Na skoczowskich cmentarzach nie brakuje pięknych nagrobków, wielu znanych mieszkańców ma tutaj swoje ostatnie miejsce spoczynku. Tutaj groby mają osoby, które przez swoją działalność, wpływały na rozwój miasta. Towarzystwo Miłośników Skoczowa wspólnie z parafiami i gminą pierwszy raz organizuje zbiórkę w nekropoliach, mówi burmistrz miasta, Mirosław Sitko.


Kwesta na skoczowskich cmentarzach potrwa do godziny 18:00. 

W Katowicach na cmentarzu przy ulicy Francuskiej prowadzone są aż trzy zbiórki pieniędzy. Tuż obok kwesty na rzecz ratowania zabytków starego cmentarza, do wsparcia potrzebujących zachęcają pracownicy Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego Jana Pawła II w Katowicach, w tym pielęgniarka Barbara Wiśniewska.


Przed cmentarzem można także spotkać licealistów, którzy zbierają do puszek datki na odnowienie polskiego cmentarza we Lwowie.


Cmentarz katolicki przy ulicy Francuskiej w Katowicach został założony w 1870 w związku z budową kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Jest to jedna z najstarszych i najbardziej wartościowych pod względem historycznym nekropolii w Katowicach. Obok tego katolickiego cmentarza usytuowany jest cmentarz ewangelicki będący pozostałością po cmentarzu, który w większej części zlikwidowano po roku 1945. Obydwa cmentarze wpisano do rejestru zabytków.

Autorzy: Jan Bacza, Marta Dobrowolska, Łukasz Kałuża, Monika Krasińska, Andrzej Ochodek