Pośmiertnie odznaczeni

Górnicy zmarli pod kopalnią Wujek zostali pośmiertnie odznaczeni Krzyżami Wolności i Solidarności.

Odznaczenia odebrały rodziny podczas uroczystości, która odbyła się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Jak mówi Łukasz Kamiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, te odznaczenia to wyraz wdzięczności za postawę poległych.


Pacyfikacja kopalni Wujek miała miejsce dokładnie 34 lata temu, ale jak mówi Krystyna Gzik, żona poległego Ryszarda Gzika, o tych wydarzeniach wciąż się pamięta.


Krzyże Wolności i Solidarności przyznawane są działaczom opozycji antykomunistycznej w PRL.

Autor: Joanna Opas