Zanieczyszczone powietrze

Słoneczna i mroźna pogoda oraz brak wiatru spowodowały wzrost zanieczyszczeń w powietrzu w województwie śląskim.

Jak informuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, wartości pyłu zawieszonego zostały przekroczone w: Żywcu o 128%, Bielsku-Białej o 20%, Cieszynie o 14% i Gliwicach o 12%. W związku z sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie niekorzystna, wystąpią znaczne przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego. Może to powodować złe skutki dla zdrowia u osób z chorobami płuc oraz dzieci i osób starszych.

Autor: Piotr Pagieła