Poprawia się powietrze

fot. Ryszard Stotko

Poprawia się jakość powietrza w województwie śląskim.

Jeszcze wczoraj w Żywcu wskaźniki dobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 przekroczone zostały o ponad 300%.

— Dziś w całym regionie jest o wiele lepiej, choć zła jakość powietrza doskwierała nam przez kilka ostatnich dni — mówi Andrzej Szczygieł z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.


— Sytuacja poprawiła się dzięki warunkom atmosferycznym — mówi Andrzej Szczygieł.


Według prognoz, dobra jakość powietrza powinna się utrzymać także jutro.

Autor: Łukasz Szwej