Górnicy mają swój projekt

Własny projekt porozumienia w sprawie wypłaty tzw. "czternastej" pensji za 2015 rok i ustalenia wysokości przeciętnych wynagrodzeń na 2016 rok przekazały zarządowi Kompanii Węglowej związki zawodowe. 


Organizacje związkowe skierowały też pismo do Ministra Energii, w którym zwróciły się o przedstawianie pełnego Planu Techniczno-Ekonomicznego na lata 2016-2017 dla spółki oraz poszczególnych kopalń i zakładów, jak również pełnego biznesplanu spółki w formie zaprezentowanej Radzie Nadzorczej Kompanii i inwestorom. Jednocześnie związkowcy ustalili, że 17 lutego na wszystkich zmianach we wszystkich kopalniach i zakładach KW odbędą się masówki informacyjne dla załóg.

Autor: Monika Krasińska