Bezpłatny program profilaktyki dla seniorów

Częstochowscy seniorzy mogą wziąć udział w bezpłatnym programie profilaktyki zdrowotnej. 

Przygotowany przez Urząd Miasta zakłada wczesne wykrywanie niezdiagnozowanych dotychczas chorób przewlekłych u osób starszych.

— W ramach programu przeprowadzimy u seniorów szereg bezpłatnych badań – mówi Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta w Częstochowie. 


Do programu mogą zgłosić się osoby pomiędzy 60 a 63 rokiem życia, a także pomiędzy 75 a 77 i wszyscy mieszkańcy Częstochowy, którzy ukończyli 85 lat. Szczegóły dotyczące programu znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Miasta - www.czestochowa.pl.