Radio Katowice
Radio Katowice / Wywiady Radia Katowice
Czy ZUS rozlicza podatki rencistom i emerytom?
10.02.2023
16:00:00

Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozlicza podatki rencistom i emerytom? Jakie są rodzaje PIT-ów. Jak rozliczone zostaną niedopłaty i nadpłaty? - wyjaśniają ekspertki: Bogusława Majska - naczelnik Wydziału wypłat emerytur i rent z oddziału ZUS w Chorzowie oraz Beata Kopczyńska – regionalny rzecznik prasowy ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jako instytucja, nie rozlicza podatków, wysyła PIT-y do swoich klientów (do końca lutego). Świadczeniobiorcy, jeżeli mają swój profil PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych), mogą sobie sprawdzić PIT już teraz. Każdy emeryt i rencista otrzyma dokument PIT listem zwykłym. Taki dokument otrzymają także świadczeniobiorcy, którym wypłacono zasiłki z ubezpieczeń społecznych, czyli zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze bądź też świadczenia rehabilitacyjne. 

Mamy różne rodzaje PIT. PIT-40A otrzymają podatnicy z saldem podatku rozliczenia rocznego zerowym oraz niedopłaty podatku (niedopłata będzie potrącana ze świadczenia emerytalno-rentowego w kwietniu bieżącego roku). PIT-11A otrzymają podatnicy z nadpłatą podatku, świadczeniobiorcy, którzy złożyli oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu lub też wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku i osoby którym wypłacono zasiłki z ubezpieczeń społecznych. Otrzymanie PIT-11A może być wynikiem nadpłaty podatku. Zwrot takiej nadpłaty podatku świadczeniobiorcy otrzymają z Urzędu Skarbowego po rozliczeniu. To rozliczenie muszą zrobić sami, trzeba wystąpić z odpowiednim dokumentem do Urzędu Skarbowego. Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje dla wszystkich podatników roczne zeznania podatkowe, które będą udostępnione w usłudze ePIT na portalu www.gov.pl, tam takie zeznanie można podejrzeć. Ono jest sporządzone na podstawie danych przekazanych przez płatników, w tym także przez organ rentowy. Takie zeznanie można obejrzeć, można je zmienić, można je zaakceptować, można też nic nie zrobić i wówczas Urząd Skarbowy przyjmie zeznanie podatkowe w takiej formie, w jakiej zostało przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową. W przypadku PIT-40 podatnik również nie musi nic robić ponieważ Urząd Skarbowy rozliczy za niego, a niedopłatę podatku, jeśli była, Zakład Ubezpieczeń Społecznych odbierze sobie w kolejnym świadczeniu, w kwietniu. 

Jeśli ktoś chciałby się rozliczyć z małżonkiem, który zmarł w ubiegłym roku, to taka osoba powinna zgłosić się z wnioskiem o wydanie PIT-u po zmarłym świadczeniobiorcy w obojętnie jakim oddziale ZUS, nie ma znaczenia w jakim mieście. Taki PIT-11A zostanie tam wydrukowany albo pisemnie zostanie wysłany listem poleconym. 

PIT-11 powinni otrzymać podatnicy, którym wypłacane były na przełomie 2022 roku alimenty oraz świadczeniobiorcy, którzy w ubiegłym roku pobrali niezrealizowane świadczenie po zmarłym członku rodziny. W przypadku otrzymania takiego dokumentu należy połączyć wszystkie dochody i rozliczyć je z Urzędem Skarbowym.

Niektórzy świadczeniobiorcy, którzy otrzymają PIT-11A -a dotyczy to m.in. świadczeń wypłacanych z ubezpieczenia społecznego, jak zasiłki chorobowe, zasiłki macierzyńskie czy opiekuńcze- mogą otrzymać list z ZUS z PIT-em z innego oddziału, niż ten pod który należą, czyli ktoś z Chorzowa może otrzymać taki dokument z Gdańska czy ze Szczecina. Proszę się nie obawiać, to nie jest pomyłka. Teraz w ZUS jest „odmiejscowienie” dlatego nawet jeżeli otrzymamy list z drugiego końca Polski, to jest to nasz PIT, dobrze wydany. 

Jeśli dokument z ZUS zaginie bądź nie dotrze do podatnika można pójść do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i poprosić o duplikat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w wyjątkowych sytuacjach, udostępni świadczeniobiorcom duplikat PIT-u. Te dokumenty są istotne dla tych wszystkich, którzy chcieliby przekazać jakiś procent swojego podatku organizacji pożytku publicznego, bo ta możliwość cały czas istnieje. W tym roku 1,5% podatku, można przekazać na wsparcie organizacji pozarządowej, fundację czy też inne stowarzyszenie. Można złożyć w Urzędzie Skarbowym PIT-OP lub w usłudze ePIT dokonać zmiany, wskazać na jaką fundację chcemy przekazać 1,5%.


Zobacz także Wywiady Radia Katowice

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA