Będzie kontrola górnictwa

Najwyższa Izba Kontroli w 2015 roku zamierza przeprowadzić całościową kontrolę funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego.

NIK podjęła taką decyzję w związku z tym, że żadna z rządowych reform górnictwa węgla kamiennego po 1989 r. nie doprowadziła do osiągnięcia przez sektor trwałej rentowności. Co więcej, w latach 2013-2014 znacznie pogorszyła się sytuacja finansowa.

Kontrola powinna dać odpowiedzi między innymi na pytania, czy w dokumentach i planach rządu oraz spółek przyjęto właściwie wytyczne i założenia, aby zrealizować wyznaczone sektorowi przez rząd cele, jak spółki reagowały na zmieniające się warunki otoczenia, jakie czynniki zdecydowały o pogorszeniu się lub załamaniu sytuacji spółek, jakie działania podejmował minister gospodarki w związku z sytuacją branży a także, jak przebiegały procesy prywatyzacyjne w branży oraz dlaczego je wstrzymano.

Obecnie w najtrudniejszej sytuacji jest Kompania Węglowa, łatwa sytuacja nie jest jednak także w Katowickim Holdingu Węglowym. Z problemami walczy nawet giełdowa Jastrzębska Spółka Węglowa. Na samej sprzedaży węgla w pierwszych sześciu miesiącach spółki węglowe straciły ponad miliard złotych.

Autor: Monika Krasińska