Rozmowa dnia z sekretarz stanu MEN, Marzeną Machałek

fot. Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz rzemieślnicy z Bielska Białej, Częstochowy i Katowic zawarli wczoraj porozumienie. Dotyczy ono kształcenia zawodowego. Jest to pierwsze porozumienie ministerstwa z przedstawicielami regionalnych struktur rzemiosła, umożliwiające rozwijanie praktycznej nauki zawodu. 


Co zmienia się w tej dziedzinie, jakie pojawiają się rozwiązania? O tym rozmawiamy z naszym gościem z Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.

Gość Radia Katowice – rozmowa dnia