Rozmowa dnia z dr Tadeuszem Urbanem

fot. Dorota Stabik

Pierwsza polska organizacja samorządowa lekarzy powstała na początku XVII w. w Gdańsku. 

Powołali ją lekarze w celu ograniczenia działalności znachorów i szarlatanów. Ówczesny król polski Władysław IV w 1636 roku nadał lekarzom szereg uprawnień i przywilejów. W odrodzonej Polsce, w 1921 roku ustawą sejmową powołano izby lekarskie. Po okresie II wojny światowej i zmiennych kolejach losu, tuż po jej zakończeniu, w roku 1952, korporacje zawodowe w komunistycznej Polsce przestały istnieć. Samorząd lekarski odrodził się dopiero w roku 1989, 30 lat temu. O jego współczesnych problemach, o problemach służby zdrowia, o poczuciu bezpieczeństwa lekarzy i pacjentów z dr. Tadeuszem Urbanem, prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, rozmawia Marek Ciepliński.Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.

Gość Radia Katowice – rozmowa dnia