Rozmowa dnia z generałem Krzysztofem Justyńskim

Jak - jeśli chodzi o bezpieczeństwo - przebiegają ferie zimowe w naszym regionie?

Co dla mieszkańców województwa oznacza wprowadzony dzisiaj stopień alarmowy ALFA? Czy Policja odczuwa strajk Straży Miejskiej w Katowicach? Te pytania zadamy dzisiaj szefowi śląskiej policji, nadinspektorowi Krzysztofowi Justyńskiemu. Rozmowa z gościem dnia Radia Katowice o 7:40.

Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.