Rozmowa dnia z burmistrzem Krystianem Kotynią

fot. Krzysztof Słabikowski/Radio Katowice

W Krzepicach czynna jest pierwsza w województwie śląskim stacja regazyfikacji skroplonego gazu.

Dzięki niej możliwa staje się w perspektywie gazyfikacja miejscowości (w gminach Kłobuck, Wręczyca Wielka i Opatów) dotąd nieposiadających sieci gazociągów i leżących w najsłabiej zgazyfikowanej części województwa śląskiego. Jak błękitne paliwo zmieni ten obszar? Z Krystianem Kotynią, burmistrzem Krzepic rozmawia Zdzisław Makles.Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.