Rozmowa dnia z pełnomocnikiem Krzysztofem Szubertem

O dostępie do internetu dla wszystkich, cyberbezpieczeństwie i gospodarce cyfrowej w dobie pandemii będą dyskutowali uczestnicy rozpoczynającego się w Katowicach pięciodniowego Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021.

Do udziału w szczycie zarejestrowało się ponad pięć tysięcy uczestników z całego świata.

Gościem Radia Katowice jest Pełnomocnik rządu do spraw Szczytu Cyfrowego ONZ, Krzysztof Szubert.


Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.

Gość Radia Katowice – rozmowa dnia