Rozmowa dnia z ministrem Szymonem Giżyńskim

Jakie działania ma prowadzić nowy pełnomocnik rządu do spraw działalności edukacyjnej oraz analizowania sposobu realizacji misji publicznej w środkach masowego przekazu. 

Jaka jest misja regionalnego radia publicznego i jakie zadania powinno ono wypełniać. W Radiu Katowice, mającym 94 lata, z Szymonem Giżyńskim, wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego, pełnomocnikiem rządu do spraw działalności edukacyjnej oraz analizowania sposobu realizacji misji publicznej w środkach masowego przekazu rozmawia Zdzisław Makles. Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.

Gość Radia Katowice – rozmowa dnia