Rozmowa dnia z prezydentem Krzysztofem Matyjaszczykiem

fot. Przemysław Januszko/Radio Katowice

Kończy się rok 2021. Jaki był w Częstochowie? 

Co udało się zrealizować, co przyjdzie dokończyć w roku przyszłym? Jakie plany ma samorząd Częstochowy w roku 2022? Z prezydentem Częstochowy Krzysztofem Matyjaszczykiem rozmawia Zdzisław Makles.Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.

Gość Radia Katowice – rozmowa dnia