Rozmowa dnia z prezesem Grzegorzem Chmielewskim

Jak branża turystyczna zniosła dwa lata pandemii i czy są dobre perspektywy? 

Jak jest przygotowana do rozpoczynających się ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z naszego regionu? Z prezesem Oddziału Śląskiego Polskiej Izby Turystyki, Grzegorzem Chmielewskim, rozmawia Piotr Pagieła.  Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.

Gość Radia Katowice – rozmowa dnia